Twente Milieu

In 201​1 wilden we onze service naar de burgers toe verbeteren. Samen met Ximmio hebben we in Nederland als eerste in onze branche een ‘afval-app’ gelanceerd. Op dit moment hebben we veel gebruikers voor deze app en voorziet deze in een duidelijke behoefte bij onze klanten.

De Twente Milieu app is bedoeld voor burgers die afval willen aanbieden. Dat kan eigen afval zijn in de vorm van vuilniszakken of een container, maar ook volle verzamelcontainers of zwerfafval. Verder bevat de app de afvalkalender waarop aangegeven staat welke container wanneer opgehaald wordt. De gebruiker kan push-berichten activeren zodat hij of zij op elk gewenst moment herinnerd wordt aan de datum van lediging.

De ontwikkelde app heeft geresulteerd in een hoge servicegraad voor onze klanten, en heeft een positieve bijdrage geleverd aan ons bedrijfsimago.

We hebben voor Ximmio gekozen omdat het een kleine, regionale en flexibele organisatie is die nadrukkelijk meedenkt in innovatieve oplossingen. De samenwerking was ronduit prima; korte lijnen en tijdige opleveringen. En belangrijk; de ontwikkelde app heeft geresulteerd in een hoge servicegraad voor onze klanten, en heeft een positieve bijdrage geleverd aan ons bedrijfsimago.

Onze doelen hebben we bereikt, en aan Ximmio zouden we willen meegeven; “Doorgaan op de ingeslagen weg!”

Wij werken met én voor

Technische support

Heeft u als gebruiker van onze producten een vraag of wilt u een issue melden? Neem contact op met onze support medewerkers:

buildings