Twente Milieu

In 201​1 wouden we onze service naar de burgers toe verbeteren. Samen met 2GO-Mobile hebben we in Nederland als eerste in onze branche een ‘afval-app’ gelanceerd. Op dit moment hebben we veel gebruikers voor deze app en voorziet deze in een duidelijke behoefte bij onze klanten.

De Twente Milieu app is bedoeld voor burgers die afval willen aanbieden. Dat kan eigen afval zijn in de vorm van een vuilniszakken of container, maar ook volle verzamelcontainers of zwerfafval. Verder bevat de app de afvalkalender waarop aangegeven staat welke container wanneer opgehaald wordt. De gebruiker kan push-berichten activeren zodat hij/zij op elke gewenst moment herinnerd wordt aan de datum van lediging.

We hebben voor 2GO-Mobile gekozen omdat het een kleine, regionale en flexibele organisatie is die nadrukkelijk meedenkt in innovatieve oplossingen. De samenwerking was ronduit prima; korte lijnen en tijdige opleveringen. En belangrijk; de ontwikkelde app heeft geresulteerd in een hoge servicegraad voor onze klanten, en heeft een positieve bijdrage geleverd aan ons bedrijfsimago.

Onze doelen hebben we bereikt, en aan 2GO-Mobile zouden we willen meegeven; “Doorgaan op de ingeslagen weg!”

Features Twente Milieu app

Afval aanbieden

Afvalkalender incl. scheidingswijzer

Pushberichten naar klant

Lees meer referenties

Reinis

Reinis zocht een oplossing voor het digitaal melden van grofvuil voor zowel intern als extern. Na een plezierige informele kennismaking, was het resultaat een module waarmee de burger zelf kon aangeven waar wanneer en hoe het afval werd opgehaald.

Waardlanden

De organisatie heeft ons geheel ontzorgd in het volledig digitaliseren van onze dienstverlening naar de burger toe. Hierdoor verwachten we mooie resultaten.