Alles over de Ximmio Inwoners app

“Alles lezen en regelen in één app.”

 

inwonersapp_tablet_phone

Ximmio inwoners app

Sla een stevige brug tussen uw organisatie en de inwoner. Deze app is een krachtig hulpmiddel waarmee inwoners simpel en plezierig werk kunnen maken van afvalscheiding, recycling en een schone omgeving.

Hieronder vindt u een overzicht van de huidige functies binnen onze Ximmio Inwoner app. De items zijn klikbaar en brengen u naar de korte beschrijvingen van de functies.

beheer dashboard

Alle apps worden standaard geleverd met het Beheer Dashboard. Dit zorgt ervoor dat uw binnen- en buitendienstmedewerkers real-time in contact staan met uw zakelijke klanten en vice versa.

De kracht van real-time data en geautomatiseerde (deel)processen; een naadloze data-uitwisseling tussen meerdere platforms en applicaties. Zo tilt u uw medewerker- en klanttevredenheid naar een optimaal niveau.

Een voorbeeld:

 • uw zakelijke klant meldt een volle container
 • de opdracht komt direct binnen in uw beheer portaal
 • uw binnendienst medewerker maakt de taak aan
 • plant de opdracht in de route van uw voertuig
 • de route wordt direct aangepast voor uw voertuig
 • de zakelijke klant ontvangt een afspraakbevestiging
 • uw voertuig haalt het grofvuil op en meldt de taak gereed
 • gereedmelding komt binnen bij uw binnendienst
 • klant wordt geïnformeerd en ontvangt indien van toepassing de factuur
Ximmio Waste Platform op laptop
inwonersapp_tablet_phone

Afvalkalender

Met de Afvalkalender module geeft u uw burgers snel en gemakkelijk inzicht in de route- en inzamelingsdata. Dit is gepersonaliseerd en interactief.

Hij of zij:

 • voert zijn of haar postcode en huisnummer in
 • krijgt de eerst volgende inzamelingen te zien voor restafval, GFT, papier, en verpakkingen
 • kan de interactieve maandkalender openen & pdf-versie van de jaarkalender
 • kan herinneringen voor de inzameldata instellen in zijn/haar digitale agenda (ical-item downloaden)

De afvalkalender kan uitgebreid worden met algemene informatie zoals:

 • een afval-abc / scheidingswijzer
 • een veel-gestelde-vragen rubriek
 • openingstijden van de afvalbrengpunten
 • links naar andere relevante informatie en diensten op uw website (bijvoorbeeld een Bestelmodule, Meldingen maken, etc.)

Uw medewerker kan in het standaard meegeleverde Beheer Dashboard:

 • routes aanmaken per afvalfractie
 • adressen aanmaken of importeren (Excel-sheet)
 • routes laten berekenen op basis van geselecteerde adressen
 • alle voornoemde onderdelen beheren (aanvullen, wijzigen, verwijderen)

Pasaanvraag

Is een inwoner zijn of haar pas kwijt of is er sprake van een defect? Via de Inwoners app kunnen uw inwoners gemakkelijk en snel een nieuwe pas aanvragen.

Aanvragen komen realtime binnen in het Beheer portaal en kunnen dus eveneens gemakkelijk en snel worden verwerkt door uw medewerkers.

De app verifieert aanvragen op basis van postcode en huisnummer, zodat uw interne organisatie enkel wordt belast met valide aanvragen. Indien wenselijk en van toepassing kunt u uw inwoners ook direct vanuit de app laten afrekenen.

pasaanvraag_tablet
Bedrijven applicatie op tablet, containerwissel

Containeraanvraag / -wissel

Met de module kan een inwoner simpel en snel:

 • één of meerdere nieuwe containers aanvragen
 • een grotere variant van één of meerdere reeds bestaande container(s) aanvragen
 • een kleinere variant van één of meerdere reeds bestaande containers aanvragen

Aanvragen zijn altijd valide vanwege een validatie op perceel en komen realtime binnen in het Beheer portaal. Uw interne medewerkers kunnen de aanvraag vervolgens direct oppakken.

Vervolgens kunnen uw medewerkers de inwoner op de hoogte houden van de status en voortgang middels het versturen van push berichten. Zo kunt u uw klant optimaal van dienst zijn.

Zijn er kosten aan verbonden dan kunt u uw inwoners direct vanuit de app laten afrekenen met behulp van iDEAL.

Bestel modules

Inwoners kunnen met deze module gemakkelijk en snel bestellen:

 • Textielzakken
 • PMD-zakken (plastic, metaal, drankenkartons)
 • Hondenpoepzakjes

De module controleert of het door de burger opgegeven adres in uw verzorgingsgebied valt, dit zodat er enkel geldige bestellingen worden gedaan.

In het standaard meegeleverde Beheer Dashboard kunnen uw medewerkers:

 • binnenkomende bestellingen inzien
 • filteren op type bestelling (textiel/PMD/hondenpoepzakjes)
 • filteren op onafgehandelde bestellingen
 • een lijst met adresgegevens downloaden (.csv-databestand) en/of uitprinten
 • labels (laten) printen voor de verzending, handig voor als de verzending gedaan wordt door bijvoorbeeld een sociale werkvoorziening.
 • ongelimiteerd gebruikers aanmaken
bestelling_tablet

Grofvuilmodule

Inwoners kunnen met deze module zelf hun afhaalopdracht voor het grofvuil plannen.

Dit werkt als volgt:

 1. inwoner vult zijn of haar NAW-gegevens in
 2. gecontroleerd wordt (in uw administratie/BAG) of het om een ingeschrevene gaat
 3. de burger markeert op een kaart de plek waar het grofvuil wordt aangeboden
 4. de XY-coördinaten worden opgeslagen en doorgezet naar uw routeoptimalisatie software
 5. de burger kiest een datum uit uw routedata
 6. specificeert het soort grofvuil (categorie selecteren)
 7. en de grofvuil opdracht is geplaatst
 8. directe betaling via iDEAL mogelijk

In het Beheer Dashboard hebben uw medewerkers beschikking over:

 • alle binnengekomen grofvuil meldingen
 • een overzicht (lijst) van grofvuil meldingen (datum melding, naam melder, ophaaldatum, factuurnummer)
 • detail informatie over een grofvuil melding (adres-, melder-, aanvraag gegevens)
 • optie om betaalstatus aan te passen, dit is handig bij contante betalingen
 • facturen en opdrachtbevestigingen
 • mail functionaliteit om de melder te berichten

Zodra een grofvuil opdracht betaald is wordt dit doorgezet naar uw ERP-pakket (bijvoorbeeld Clear.NET/AfvalRIS) en krijgt de grofvuil melding in het portaal een uniek kenmerk mee.

Samengevat beschikt u met de grofvuil module over functionaliteit die:

 • communiceert met uw bestaande software en databronnen (routeoptimalisatie, ERP, BAG)
 • de burger zelfstandig haar grofvuil opdrachten laat plaatsen en laat betalen
 • uw organisatie zicht en controle heeft op de status en voortgang van grofvuil opdrachten

AfvalABC / Scheidingswijzer

Met de ingebouwde Scheidingswijzer geeft u uw inwoners een handig hulpmiddel om het afval correct te scheiden en aan te bieden. Maak het makkelijk en leuk en verhoog zo de betrokkenheid en medewerking bij uw inwoners.

Met de Scheidingswijzer kunnen uw inwoners:

 • gemakkelijk en snel inzien welk afval in welke container thuis hoort
 • zoeken op product-/afvalsoort, waarna informatie over het afvalproduct wordt getoond (omschrijving, fractie, bestemming, verwerkingswijze) en aangegeven wordt in welke container het product thuis hoort.

De Scheidingswijzer is uit te breiden met de afval-ABC module, zodat tevens de locaties waar het afval naartoe gebracht kan worden op een locatiegebonden kaart worden weergegeven.

Via het standaard meegeleverde Beheer portaal kunt u zelf de informatie die u toont in de Scheidingswijzer en Afval-ABC beheren.

afvalwijzer_tablet

Meldingen Afval

Met de module Meldingen kunnen uw inwoners simpel en snel een drietal meldingen doen, te weten van:

1. een niet opgehaalde container
2. een verzamelcontainer die vol is
3. illegaal gedumpt afval (zwerfafval)

De locatie van waaruit de melding wordt gemaakt wordt automatisch getoond op een kaart. Gebruikers kunnen deze locatie bevestigen dan wel handmatig aanpassen, tevens kan het tijdstip van de melding worden meegegeven (keuze gebruiker).

Verder kan men:

 • een afbeelding maken en bijvoegen bij de melding
 • in het geval van een verzamelcontainer; het juiste adres selecteren uit uw adressenbestand met containerlocaties en aangeven of er sprake is van een defect of van een volle container
 • in het geval van illegaal gedumpt afval; aanvullend bij de locatie op de kaart een omschrijving meegeven van de exacte vindplek

Meldingen BOR

Beheer uw openbare ruimte anno nu; geef zowel uw inwoners als uw Beheerders Openbare Ruimte (BOR’s) de middelen om overal en altijd en met het grootste gemak, gedetailleerde meldingen te laten maken.

Voorbeelden van meldingen openbare ruimte zijn:

 • losse stoeptegels
 • geluidsoverlast
 • zwerfafval
 • defecte straatverlichting
 • overlast ongedierte
 • etc.

Zoals voor al onze applicaties geldt is de Meldingen BOR-app zowel als mobiele app en web app beschikbaar. De module is gemakkelijk en snel door uw web ontwikkelaar te integreren in uw bestaande of nieuw te realiseren website.

In het Ximmio Dashboard kunnen uw medewerkers de BOR-meldingen simpel en snel afhandelen. Denk aan taken aanmaken en uitzetten naar buitendienst medewerkers, maar ook pushberichten en/of mailberichten sturen naar uw klanten over de status en voortgang.

Locaties module

Met de Locatie module inventariseert en visualiseert u met het grootste gemak uw uitstaande middelen. Een super handige tool voor chauffeurs, monteurs, en overige medewerkers in het veld voor de registratie van uitstaande en nieuw geplaatste:

 • afvalbakken
 • afvaleilanden
 • objecten zoals prullenbakken

Door gebruik te maken van de GPS-coördinaten kunnen uw medewerkers met één druk op de knop uw middelen in de openbare ruimte registreren. De locaties kunt u vervolgens weergeven op een interactieve kaart, zodat uw organisatie een administratie en representatie heeft van welke middelen waar staan.

De Locatie app is handig omdat er in uw verzorgingsgebied doorgaans veel wijzigingen zijn (bovengronds naar ondergronds, nieuwe locaties, etc.).

Het werkt als volgt:

 • medewerker staat op een locatie waar een bedrijfsmiddel staat/wordt geplaatst
 • hij of zij opent de app en voert het bedrijfsmiddel in
 • bij het opslaan wordt automatisch de GPS-locatie meegenomen
 • einde van de dag exporteert uw medewerker het databestand met nieuw geregistreerde middelen,
  waarna u over een importbestand beschikt met al uw bedrijfsmiddelen inclusief gps-locaties
 • met dit bestand beschikt u over een up-to-date inventaris inclusief de mogelijkheid deze op een interactieve kaart weer te geven (voor intern dan wel extern gebruik)

Ontdek onze apps voor uw (voertuig gebonden) medewerkers

Wij werken met én voor

Technische support

Heeft u als gebruiker van onze producten een vraag of wilt u een issue melden? Neem contact op met onze support medewerkers:

buildings