Inwoners app

Alles lezen en regelen in één app

Sla een stevige brug tussen uw organisatie en de inwoner. Deze app is een krachtig hulpmiddel waarmee burgers simpel en plezierig werk kunnen maken van afvalscheiding, recycling, en een schone omgeving.

 

Alles over de Ximmio Inwoners app

Ximmio heeft samen met Afvalwerking- en recyclingsbedrijven specialistische apps ontwikkeld voor de inwoners.

We hebben als eerste partij in Nederland, destijds nog als 2GO-Mobile, de eerste burger app van Nederland hebben ontwikkeld. De zogenaamde Afvalkalender was geboren. Een mijlpaal waar we nog steeds trots op zijn.

Sindsdien hebben we ons volledig gespecialiseerd in apps en software ontwikkeling voor de afvalbranche. Ons assortiment van web en mobiele apps voor de burger is dan ook flink gegroeid.

Hieronder vindt u een overzicht van de huidige Features binnen onze Ximmio Inwoner app. De items zijn klikbaar en brengen u naar de korte beschrijvingen van de features onderaan de pagina.

Beheer portal

De apps worden standaard geleverd met onze Ximmio Waste Beheer portaal.  Dit maakt dat uw binnendienst en buitendienstmedewerkers real-time in contact staan  met uw klanten. En vice versa.

Een voorbeeld:

 • uw klant boekt een grofvuilopdracht
 • betaald deze direct online
 • de opdracht komt direct binnen in uw beheer portal
 • uw binnendienst medewerker maakt de taak aan
 • plant de opdracht in de route van uw voertuig
 • de route wordt direct aangepast voor uw voertuig,
 • klant ontvangt bevestiging
 • uw voertuig haalt het grofvuil op en meldt taak gereed,
 • gereedmelding komt binnen bij uw binnendienst
 • klant wordt geïnformeerd

De kracht van real-time data en geautomatiseerde (deel)processen. En van naadloze data-uitwisseling tussen meerdere platforms en applicaties. Zo tilt uw Medewerker- en Klanttevredenheid naar een optimaal niveau.

Over Ximmio

Ximmio BV is een dedicated software huis is voor de afvalbranche, wat inhoudt dat haar team van specialisten dag in dag uit bezig zijn met het conceptualiseren, ontwikkelen, beheren en onderhouden van haar producten.

Dit maakt dat Ximmio apps en software:

 • altijd gebruikt maakt van de nieuwste technologieën;
 • continu wordt verbeterd, ingegeven door gebruikservaring vanuit de praktijk;
 • zijn ontwikkeld om naadloos samen te werken met veel gebruikte software in de afvalbranche

Snel, betrouwbaar en bovenal gemakkelijk om te gebruiken. Dat zijn harde eisen die we zelf stellen aan onze producten. Werken met onze apps en software moet leuk zijn. Vandaar A smile is never wasted.

Features Inwoners app

Afvalkalender

Met de Afvalkalender module geeft u uw burgers snel en gemakkelijk inzicht in de route- en inzamelingsdata. Gepersonaliseerd en interactief bovendien.

Hij of zij:

 • voert zijn/haar postcode en huisnummer in
 • krijgt de eerst volgende inzamelingen te zien voor restafval, GFT, papier, en verpakkingen
 • kan de interactieve maandkalender openen & pdf-versie van de jaarkalender
 • kan herinneringen voor de inzameldata instellen in zijn/haar digitale agenda (ical-item downloaden)

 

De afvalkalender kan uitgebreid worden met algemene informatie zoals:

 • een afval-abc/ scheidingswijzer
 • een veel-gestelde-vragen rubriek
 • openingstijden van de afvalbrengpunten, en
 • links naar andere relevante informatie en diensten op uw website (bijv. Bestelmodule, Meldingen maken, etc.).

Uw medewerker kan in het standaard meegeleverde Beheer Portaal:

 • routes aanmaken per afvalfractie
 • adressen aanmaken of importeren (Excel-sheet)
 • routes laten berekenen op basis van geselecteerde adressen
 • en alle voornoemde onderdelen beheren (aanvullen, wijzigen, verwijderen)

Pasaanvraag

Is een inwoner zijn of haar pas kwijt? Of is er sprake van een defect? Via de Inwoner app kunnen uw inwoners gemakkelijk en snel een nieuwe pas aanvragen.

Aanvragen komen realtime binnen in de meegeleverde beheerportaal. En kunnen dus eveneens gemakkelijk en snel worden verwerkt door uw medewerkers.

De app verifieert aanvragen op basis van postcode en huisnummer, zodat uw interne organisatie enkel belast wordt met valide aanvragen.Indien wenselijk en van toepassing kunt u uw inwoners ook direct vanuit de app laten afrekenen.

Containeraanvraag / -wissel

Met de module kan een inwoner simpel en snel:

 • één of meerdere nieuwe containers aanvragen
 • een grotere variant van één of meerdere reeds bestaande container(s) aanvragen
 • een kleinere variant van één of meerdere reeds bestaande containers aanvragen

Aanvragen zijn altijd valide vanwege een validatie op perceel en komen realtime binnen in de meegeleverde beheer portaal. Uw interne medewerkers kunnen de aanvraag vervolgens direct oppakken.

Vervolgens kunnen uw medewerkers de inwoner op de hoogte houden van de status en voortgang middels het versturen van push berichten. Zo kunt u uw klant optimaal van dienst zijn.

Zijn er kosten gemoeid met de container aanvraag dan wel omwissel dan kunt u uw inwoners direct vanuit de app laten afreken met behulp van iDEAL.

Bestel modules

Inwoners kunnen met deze module gemakkelijk en snel bestellen:

 • Textielzakken
 • PMD-zakken (plastic, metaal, drankenkartons)
 • Hondenpoepzakjes

De module controleert of het door de burger opgegeven adres in uw verzorgingsgebied valt, zodat enkel geldige bestellingen worden gedaan.

In de standaard meegeleverde Beheer Portaal kunnen uw medewerkers:

 • binnenkomende bestellingen inzien
 • filteren op type bestelling (textiel/PMD/hondenpoepzakjes)
 • filteren op onafgehandelde bestellingen
 • een lijst met adresgegevens downloaden (.csv-databestand) en/of uitprinten
 • labels (laten) printen voor de verzending. Handig voor als de verzending gedaan wordt door bijvoorbeeld een sociale werkvoorziening.
 • ongelimiteerd gebruikers aanmaken

Grofvuilmodule

Inwoners kunnen met deze module zelf hun afhaalopdracht voor het grofvuil boeken.

Dit werkt als volgt:

 1. inwoner vult zijn/haar NAW-gegevens in
 2. gecontroleerd wordt (in uw administratie/BAG) of het om een ingeschrevene gaat
 3. de burger markeert op een kaart de plek waar het grofvuil wordt aangeboden
 4. de XY-coordinate worden opgeslagen en doorgezet naar uw routeoptimalisatie software
 5. de burger kiest een datum uit uw routedata
 6. specificeert het soort grofvuil (categorie selecteren)
 7. en de grofvuil opdracht is geplaatst
 8. directe betaling via IDEAL mogelijk

In de standaard meegeleverde portaal hebben uw medewerkers beschikking over:

 • een dashboard met binnengekomen grofvuil meldingen
 • een overzicht (lijst) van grofvuil meldingen (datum melding, naam melder, ophaaldatum, factuurnummer)
 • detailinformatie over een grofvuil melding (adres-, melder-, aanvraag gegevens)
 • optie om betaalstatus aan te passen, handig bij contante betalingen
 • facturen en opdrachtbevestigingen
 • mail functionaliteit om de melder te berichten

Zodra een grofvuil opdracht betaald is wordt dit doorgezet naar uw ERP-pakket (bv. Clear.NET/AfvalRIS) en krijgt de grofvuil melding in de portal een uniek kenmerk mee.

Samengevat beschikt u met de grofvuil module over functionaliteit die:

 • communiceert met uw bestaande software en databronnen (routeoptimalisatie, ERP, BAG)
 • de burger zelfstandig haar grofvuil opdrachten laat plaatsen en laat betalen
 • uw organisatie zicht en controle geeft op de status en voortgang van grofvuil opdrachten

Scheidingswijzer & Afval ABC

Met de ingebouwde Scheidingswijzer, geeft u uw inwoners een handig hulpmiddel om het afval correct te scheiden en aan te bieden. Maak het makkelijk en leuk en verhoog zo de betrokkenheid en medewerking bij uw inwoners.

Met de Scheidingswijzer kunnen uw inwoners:

 • gemakkelijk en snel inzien welk afval in welke container thuis hoort
 • zoeken op product-/afvalsoort, waarna
 • informatie over het afvalproduct wordt getoond (omschrijving, fractie, bestemming, verwerkingswijze) en
 • aangegeven wordt in welke container het product thuis hoort.

De Scheidingswijzer is uit te breiden met de afval-ABC module, zodat tevens de locaties waar het afval naartoe gebracht kan worden op een locatiegebonden kaart worden weergegeven.

Via de standaard meegeleverde beheer portaal kunt u zelf de informatie die u toont in de Scheidingswijzer en Afval-ABC beheren.

Meldingen Afval

Met de module Meldingen kunnen uw inwoners simpel en snel een drietal meldingen doen, te weten van:

1. een niet opgehaalde container
2. een verzamelcontainer die vol is
3. illegaal gedumpt afval (zwerfafval)

De locatie van waaruit de melding wordt gemaakt wordt automatisch getoond op een kaartje. Gebruikers kunnen deze locatie bevestigen dan wel handmatig aanpassen. Tevens kan het tijdstip van de melding worden meegegeven (keuze gebruiker).

Verder kan men:

 • een afbeelding maken en bijvoegen bij de melding
 • in het geval van Verzamelcontainer; het juiste adres selecteren uit uw adressenbestand met containerlocaties. En aangeven of er sprake is van een defect of van een volle container
 • in het geval van illegaal gedumpt; aanvullend bij de locatie op het kaartje een omschrijving meegeven van de exacte vindplek

Meldingen BOR

Beheer uw openbare ruimte anno nu; geef zowel uw inwoners als uw Beheerders Openbare Ruimte (BOR’s) de middelen om overal en altijd, en met het grootste gemak, gedetailleerde meldingen te laten maken.

Voorbeelden van meldingen openbare ruimte zijn:

 • losse stoeptegels
 • geluidsoverlast
 • zwerfafval
 • defecte straatverlichting
 • overlast ongedierte
 • etc.

Zoals voor al onze applicaties (apps) geldt is de Meldingen BOR-app zowel als mobiele app als ook als web app beschikbaar. De module is gemakkelijk en snel door uw webbouwer te integreren in uw bestaande of nieuw te realiseren website.

Standaard meegeleverd is ons Ximmio Beheer Portaal. Hierin kunnen uw medewerkers de BOR-meldingen simpel en snel afhandelen. Denk aan taken aanmaken en uitzetten naar buitendienst medewerkers, maar ook pushberichten en/of mailberichten sturen naar uw klanten over de status en voortgang.

Het Beheer Portaal hebben we speciaal voor de afvalbranche ontwikkeld. Het is een softwareplatform van waaruit al onze apps en web modules kunnen worden beheerd. Uiteraard inclusief koppelingen met veelgebruikte (ERP) softwarepakketten in de branche, zo ook de mogelijkheid om koppelingen te leggen met uw huidige software

Locaties module

Met de Locatie module inventariseert en visualiseert u met het grootste gemak uw uitstaande middelen. Een superhandige tool voor chauffeurs, monteurs, en overige medewerkers in het veld voor de registratie van uitstaande en nieuw geplaatste:

 • afvalbakken,
 • afvaleilanden en
 • objecten zoals prullenbakken.

Door gebruik te maken van de GPS-coördinaten kunnen uw medewerkers met één druk op de knop uw middelen in de openbare ruimte registreren. De locaties kun uw vervolgens weergeven op een interactieve kaart. Zodat uw organisatie een administratie en representatie heeft van welke middelen waar staan.

De locatie app is superhandig omdat er in uw verzorgingsgebied doorgaans veel wijzigingen zijn (bovengronds naar ondergronds, nieuwe locaties, etc).

Het werkt als volgt:

 • medewerker staat bij op een locatie waar een bedrijfsmiddel staat/wordt geplaatst
 • hij/zij opent de app
 • voert het bedrijfsmiddel in
 • bij het opslaan wordt automatisch de GPS-locatie meengenomen
 • einde dag exporteert uw medewerker het databestand met nieuw geregistreerde middelen
  waarna u over een importbestand beschikt met al uw bedrijfsmiddelen inclusief gps-locaties
 • met dit bestand beschikt u over een up to date inventaris inclusief de mogelijkheid deze op een interactieve kaart weer te geven (voor intern dan wel extern gebruik)

Ontdek onze apps voor uw (voertuig gebonden) medewerkers

Medewerker apps

Data uit al uw bedrijfssoftware, vehicles, mobiele apps, websites en intranetten worden gebundeld.

Uw huidige complexe ICT infrastructuur wordt daarmee lenig gemaakt. De complexiteit verdwijnt onder de motorkap en is niet.

Voertuigen app

Data uit al uw bedrijfssoftware, voertuigen, mobiele apps, websites en intranetten worden gebundeld.

Uw huidige complexe ICT infrastructuur wordt daarmee lenig gemaakt. De complexiteit verdwijnt onder de motorkap en is niet.