Ximmio Waste Platform: Op naar een duurzamer Almere

Ximmio Waste Platform: Op naar een duurzamer Almere door het vervangen Afvalsysteem Stadsreiniging

Op 24 april 2024 is een belangrijke start gemaakt voor de toekomst van Stadsreiniging in Almere. Liesbeth Pot, concerndirecteur Digitale Stad & Leefbaarheid, Thierry Permentier, afdelingsmanager Stadsreiniging, Frans Kouwenhoven, technisch directeur, en Sami Yilmaz, algemeen directeur van Ximmio, hebben hun handtekeningen gezet onder een contract voor de implementatie van het Ximmio Waste Platform. Dit nieuwe contract markeert niet alleen de vervanging van het verouderde afvalsysteem, maar biedt ook mogelijkheden voor de ambities van de gemeente voor een schoon en duurzaam Almere en het toepassen van slimme, innovatieve oplossingen hiervoor.

Digitalisering 

De keuze voor Ximmio als partner van deze ambitieuze opgave is gemaakt op basis van gedeelde waarden op het gebied van innovatie en vooruitgang. Ximmio’s focus op het overheid gedomineerde segment van de markt speelde hierbij een grote rol. Met het geavanceerde Waste Platform belooft deze samenwerking niet alleen een verbetering van de digitalisering van de stadsreinigingsorganisatie, maar ook een transparante benadering van afvalbeheer met meer inzicht en sturingsmogelijkheden., Dit draagt bij aan de ambities van de gemeente voor een toekomstbestendig afvalinzamelsysteem en schone stad.

Programma VAS bij de gemeente Almere

Het programma Vervanging Afvalsysteem Stadsreiniging (VAS) van de gemeente Almere bereidt de weg voor naar een slimmere en duurzamere toekomst en verbeterde dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Het VAS-programma draagt bij aan de gemeentebrede ambities vanuit de digitaliseringsstrategie.

VAS richt zich niet alleen op het moderniseren van systemen en processen binnen de afdeling Stadsreiniging, maar ook op het slim gebruik maken van data als sturingsinstrument en het optimaliseren van de ondersteuning  van collega’s bij hun dagelijkse werkzaamheden.  

Implementatie van het Ximmio Waste Platform

Momenteel werken gemeente Almere en Ximmio intensief aan de voorbereidingen voor de implementatie van het Waste Platform. De komende anderhalf jaar zal in het teken staan van de volledige vervanging van het huidige systeem.

Thierry Permentier, afdelingsmanager Stadsreiniging, licht toe: “Met het programma VAS en de samenwerking met softwareleverancier Ximmio zorgen we voor een overgang naar een efficiënter systeem dat onze collega’s ondersteunt in hun dagelijkse werk. Tegelijkertijd biedt dit mogelijkheden voor het verbeteren van onze dienstverlening en dragen we bij aan een schoner, duurzamer Almere. Het is mooi om te zien hoe gedreven en innovatief Ximmio is en dat wij dezelfde doelstellingen nastreven.”

Ximmio ziet uit naar een langdurige en vruchtbare samenwerking met de gemeente Almere, waarin innovatie en duurzaamheid hand in hand zullen gaan om de stad naar een schonere en efficiëntere toekomst te leiden.

Wij werken met én voor

Technische support

Heeft u als gebruiker van onze producten een vraag of wilt u een issue melden? Neem contact op met onze support medewerkers:

buildings