Tijdelijke Corona updates via de Ximmio app

Reinis push bericht

De Corona maatregelen ‘dwingen’ tot thuisblijven en thuiswerken. Doordat men dus veel meer tijd thuis doorbrengt, nemen ook de afvalstromen vanuit hier toe door o.a. schoonmaak en tuinonderhoud. Dit zorgt voor een veel grotere aanvoer bij afvalbrengstations/ milieuparken, die veelal niet zijn ingericht voor deze enorme toestroom. De ene gemeente besluit tot ruimere openingstijden, de andere weer tot sluiting van kleinere lokaties of een oproep aan de burgers om tijdelijk anders te handelen.
Hoe dan ook, heldere communicatie naar de burger is cruciaal in deze tijd.

Ximmio’s platform biedt mooie oplossingen voor de (tijdelijke) mededelingen:

  • De ‘Advertorial’
    Dit is een scherm dat getoond wordt direct nadat de app geopend is. Hierin kunnen tijdelijke regels of andere informatie opgenomen worden, waarin bijvoorbeeld nieuwe openingstijden benoemd worden.
  • Push berichten
    Er kan per straat, postcode, plaats of gemeente of alle inwoners een maatwerk ‘push bericht’ verstuurd worden; hiermee wordt de aandacht van de gebruiker getrokken, ook als deze de app niet geopend heeft. Push berichten kunnen urgente zaken bevatten, die per direct gecommuniceerd moeten worden.

Beide features zijn aanwezig in het Ximmio Waste platform. Vraag naar de mogelijkheden voor uw gemeente.

Wij werken met én voor

Technische support

Heeft u als gebruiker van onze producten een vraag of wilt u een issue melden? Neem contact op met onze support medewerkers:

buildings