Een gezondere planeet met efficiënter afvalbeheer

Meer halen uit afvalbeheer voor een schonere wereld

Klimaatverandering heeft serieuze gevolgen voor de aarde. Ons afvalprobleem draagt hier in grote mate aan bij. Steeds meer bedrijven en organisaties nemen gelukkig de verantwoordelijkheid om de impact op het milieu te verlagen. Met een goed afvalbeheer verminderen gemeenten en ondernemingen hun CO2-uitstoot en dragen ze bij aan een schonere wereld. Ximmio heeft gebruiksvriendelijke bedrijfssoftware en apps voor de afval- en reinigingssector. Hiermee krijgt het managen van afval en restafval optimaal vorm.

Het afvalprobleem verminderen

Ondernemers en organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor afvalinzameling en verplicht om hun afval te scheiden. Zo is het mogelijk om zelf afval naar de milieustraat te brengen. In dit geval kan er sprake zijn van reinigingsrechtkosten. Daarnaast is het mogelijk om voor afvalinzameling een overeenkomst met de gemeente te sluiten of voor diverse afvalstromen een professionele afvalverzamelaar in te schakelen.

Afvalbeheer gaat niet alleen om het verzamelen en afvoeren van afval, maar ook om het verwerken en recyclen ervan. Steeds meer huishoudens en ondernemers dragen een steentje bij aan het verminderen van het afvalprobleem door de hoeveelheid afval zo veel mogelijk te verkleinen. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor de portemonnee.

Digitale hulpmiddelen vereenvoudigen afvalbeheer

Zo min mogelijk verspillen en zo min mogelijk afval creëren is belangrijk. Wie zorgt voor een goede scheiding en hergebruik van afval, maakt de afvalstroom bovendien kleiner. Digitale hulpmiddelen maken stappen als het scheiden, aanbieden en wegbrengen van afval eenvoudiger. Wij bieden via het Ximmio Waste Platform digitale oplossingen voor gemeenten, afvalbedrijven en reinigingsbedrijven. Die maken het mogelijk dat service- en voertuigmedewerkers, inwoners van gemeenten en bedrijven efficiënter samenwerken.

Applicaties voor medewerkers, bedrijven en inwoners

Voor het digitaliseren van de dienstverlening rond afvalbeheer zijn er diverse apps:

voertuigen app: app voor voertuiggebonden medewerkers van diverse disciplines, zoals grofvuil en huis-aan-huis ophalen van afval. Nieuwe of gewijzigde taken komen automatisch in de routes en medewerkers pakken een boa-melding meteen op.
servicemedewerker app: app met onder meer een agenda en werkformulieren. Hiermee werken mensen in het veld geheel digitaal en zijn data en communicatie continu realtime beschikbaar.
boa-app: app voor een goede afstemming tussen buitendienst en organisatie. De boa kan hiermee afval meldingen en meldingen over de openbare ruimte doen met de bijbehorende locatiegegevens.
bedrijven app: app voor bijvoorbeeld de afvalkalender, het plannen van afvalinzameling op afroep en inzicht in de hoeveelheid afval. Ook het aanvragen van containers en het inzien van facturen is mogelijk via de app.
Inwoners app: app met informatie als een afvalkalender, scheidingswijzer en inleverpunten

Moderne applicaties voor een beter afvalbeheer resultaat

Een duurzamere, schone wereld verbetert de kwaliteit van onze leefomgeving. Voor onszelf, maar ook voor toekomstige generaties. Het Ximmio Waste Platform draagt bij aan een gestroomlijnd afvalbeheer binnen de Nederlandse en Europese afval- en reinigingssector. Moderne applicaties vereenvoudigen processen en verhogen de productiviteit van de medewerkers. Samen het afvalprobleem aanpakken is een uitdaging waar we ons graag voor inzetten.

Wij werken met én voor

Technische support

Heeft u als gebruiker van onze producten een vraag of wilt u een issue melden? Neem contact op met onze support medewerkers:

buildings