BAR kiest voor Ximmio

BAR Afvalbeheer is overgestapt op Ximmio Waste en starten ze per direct met het optimaliseren van de processen richting de bewoners. Met de invoering hebben inwonenden altijd alle benodigde informatie over afvalinzameling bij de hand.
De NV BAR-Afvalbeheer is de beleids- en uitvoeringsorganisatie voor het duurzaam inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval in de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Ook beheert de NV BAR-Afvalbeheer de Afvalaanbiedstations in Barendrecht en Albrandswaard.

Voor BAR is de app, samen met de beheerportal, een krachtige tool waarmee ze haar dienstverlening en informatie zichtbaar en toegankelijk maakt voor de burgers.
De Afval App is geheel in de eigen huisstijl van BAR opgemaakt, en hiermee kunnen de burgers gemakkelijk en plezierig werk maken van afvalscheiding.
De app en beheerportal bieden onder meer:

  • gepersonaliseerde en interactieve informatie
  • directe communicatiemogelijkheden tussen gebruiker en BAR
  • datakoppelingen met bestaande afval management systemen (ERP).

Qua functionaliteiten voor de burger moet je denken aan:

  • een interactieve afvalkalender (inclusief actieve herinnering van inzamelingsdata)
  • een scheidingswijzer
  • berichten verkeer (informatie over de dienstverlening)

De Afval App is veel meer dan een informatieve app en kan gefaseert met veel meer functionaliteiten worden uitgebreid, zoals interactieve afspraakmodule voor grofvuil. Het slaat een stevige brug tussen tussen beleid en burgers, en draagt bij aan de doelstellingen op het vlak van een schone en duurzame leef- en werkomgeving.

Wij werken met én voor

Technische support

Heeft u als gebruiker van onze producten een vraag of wilt u een issue melden? Neem contact op met onze support medewerkers:

buildings