Meerlanden kiest ook voor Ximmio

Meerlanden -een innovatieve afvalverwerker- kiest ook voor het Ximmio Waste platform. Ze zijn een gezonde overheidsorganisatie en zamelen afval in voor 9 gemeenten en 4000 bedrijven in de omgeving Schiphol, Bollenstreek en Zuid-Kennemerland.
Met Ximmio starten zij direct met het optimaliseren van de processen richting de bewoners en bedrijven.

Met de invoering hebben inwonenden en bedrijven altijd alle benodigde informatie over afvalinzameling bij de hand.
De Burger App is geheel in de eigen huisstijl van Meerlanden opgemaakt, en hiermee kunnen de burgers gemakkelijk en plezierig werk maken van afvalscheiding.
Voor Meerlanden is de app, samen met de beheer portal, een krachtige tool waarmee ze haar beleid, dienstverlening en informatie zichtbaar, beheerbaar en toegankelijk maakt voor de burgers en bedrijven.
De app en beheerportal bieden onder meer:

  • gepersonaliseerde en interactieve informatie
  • directe communicatiemogelijkheden tussen gebruiker en Meerlanden
  • datakoppelingen met bestaande afval management systemen (ERP).

Qua functionaliteiten voor de burger moet je denken aan:

  • interactieve afspraakmodule voor grofvuil en textiel
  • direct online afrekenen met IDEAL
  • een interactieve afvalkalender (inclusief actieve herinnering van inzamelingsdata)
  • een scheidingswijzer
  • berichten verkeer (informatie over de dienstverlening)
  • melding maken van zwerfafval, overvolle containers of een niet gedane leging bijvoorbeeld kaart met locaties van ondergrondse containers in de buurt

De Burger App is veel meer dan een informatieve app. Het slaat een stevige brug tussen tussen beleid en burgers, en draagt bij aan Meerlanden haar doelstellingen op het vlak van een schone en duurzame leef- en werkomgeving.

Wij werken met én voor

Technische support

Heeft u als gebruiker van onze producten een vraag of wilt u een issue melden? Neem contact op met onze support medewerkers:

buildings